Program

kacper-klocki2

kacper-i-prosiaczek

kacper-pociag

Kacper-na-koniku

Oferujemy w naszym ośrodku:

 • zajęcia indywidualne,
 • zajęcia grupowe,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia hipoterapii,
 • zajęcia integracji sensorycznej,
 • Trening Umiejętności Społecznych.

 

Podczas zajęć grupowych realizujemy:

 • Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego MEN,
 • zajęcia plastyczno – sensoryczne Maluję całym sobą,
 • zajęcia umuzykalniające z elementami rytmiki,
 • Trening Umiejętności Społecznych dla małych dzieci,
 • Trening Umiejętności Komunikacyjnych Porozumiewanie wzajemne,
 • zajęcia ekologiczne,
 • zajęcia hipoterapeutyczne na kucykach.

 

Podczas zajęć indywidualnych opartych na Indywidualnym Programie Edukacyjno- Teapeutycznym realizujemy:

 • terapię pschologiczno- pedagogiczną,
 • terapię logopedyczną

 

Zajęcia indywidualne obejmują ćwiczenia w naturalnych sytuacjach, takich jak: plac zabaw, jazda na kucykach, ogródek przedszkolny, park, sklep, poczta itd. Dzięki temu dzieci w takcie terapii uogólniają nabyte umiejętności. Dzieci z naszego przedszkola są pod stałą opieką Centrum Medycznego Kajtek. W zależności od potrzeb dziecka organizujemy spotkania z psychiatrą dziecięcym na terenie naszego przedszkola.

 

W naszej placówce specjaliści wykorzystują podejścia eklektyczne. Tworząc Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny opierają się na:

 • podejściu TEACCH,
 • stosowanej analizie zachowania ABA,
 • podejściu relacyjnym,
 • metodach wspierających.

Metody wspierające, które stosujemy w naszym przedszkolu, to: Ruch Rozwijający W. Sherbone, Metoda Dobrego Startu, Terapia Ręki, Program Aktywności M. Ch. Knill, elementy Integracji Sensorycznej oraz alternatywne metody komunikacji: PECS, MAKATON.