Zapisy do Przedszkolatel. 501 042 239

Opieka terapeutyczno – przedszkolna

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Małe Kajtki

oferuje programy terapeutyczne dla dzieci już od 2,5 roku życia. Pracujemy w podejściu eklektycznym, czerpiąc z podejścia behawioralnego, relacyjnego, terapii systemowej, metod wspierających, alternatywnych metod komunikacji (PECS, Makaton), wyciągając z nich to, co najlepsze, by terapia naszych Podopiecznych była jak najbardziej efektywna.

INTENSYWNA TERAPIA

Codzienne zajęcia indywidualne z terapeutami – logopedą, psychologiem, pedagogiem specjalnym, fizjoterapeutą/terapeutą integracji sensorycznej, dobrane pod względem potrzeb każdego Podopiecznego – minimum 10h zajęć tygodniowo.

MAŁE GRUPY

Zajęcia w 2-4 osobowych grupach rówieśniczych, dopasowanych pod względem komunikacyjnym i poznawczym, podczas których Podopieczni uczą się zasad zabawy, poznają atrybuty danej pory roku, realizują karty pracy zgodnie z podstawą programową MEN, uczestniczą we wspólnych posiłkach i czynnościach higienicznych, mają zajęcia umuzykalniające z elementami rytmiki oraz zajęcia sensoryczno-plastyczne, wychodzą na spacery i place zabaw – minimum 10 h tygodniowo

NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ

Pracujemy w oparciu o model TEACH, przyjazne pomieszczenia dostosowane do potrzeb małego dziecka, dostęp do zabawek i atrakcyjnych pomocy edukacyjnych, różnorodne karty pracy oraz zaangażowana kadra, stosowanie tablic motywacyjnych, zobrazowanych planów działania.

SALE DO FIZJOTERAPII i TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Nasi Podopieczni stymulują wszystkie najważniejsze zmysły: przedsionkowy, proprioceptywny, dotykowy, ćwiczą równowagę oraz balans a także poznają schemat własnego ciała poprzez ćwiczenia w doskonale wyposażonych salach, mają możliwość doznawania wrażeń dotykowych podczas masażów i poprzez pracę z rozmaitymi masami sensorycznymi, fakturami, substancjami lepkimi – pracując tym samym nad własną obronnością dotykową.

Proponujemy Państwa pociechom oddziaływania terapeutyczne począwszy od pierwszego kontaktu z terapią, aż do realizowania programu „zerówkowego”. W naszych przedszkolach realizujemy kroki od 1 do 3.

KROK 1
STARTUP – Wyjście ze szklanej kuli

 • codzienna terapia psychologiczno-pedagogiczna w wymiarze 3 x 40 min zajęć indywidualnych i 60 min zajęć grupowych
 • codzienna logopedia
 • codzienna fizjoterapia z el. SI
 • codzienne zajęcia z psychologiem / pedagogiem spec.
 • indywidualny program terapeutyczny szyty na miarę potrzeb każdego dziecka
 • integracja w małych 2-4 osobowych grupach, dostosowanych wiekowo, komunikacyjnie, poznawczo, podczas których nasi Podopieczni bawią się, uczą się samodzielności podczas posiłków i czynności higienicznych
 • terapia w godzinach 13:00-16:00
 • koszt 800 zł miesięcznie

KROK 2
MINI GRUPY – Idę chętnie do przedszkola

 • codzienna terapia w grupach 3 – 4 osobowych w wymiarze 2h dziennie,
 • logopedia indywidualna i w diadach komunikacyjnych w wymiarze 2 – 3 zajęć / tydzień
 • fizjoterapia z elementami SI w wymiarze 2 – 3 zajęć /tydzień
 • zajęcia z psychologiem indywidualnie i w diadach poznawczych w wymiarze 2 – 3 zajęć / tydzień
 • terapia w godzinach 8:00-12:00 (Działdowska), 8:00-12:30 (Solipska) lub 8:00-13:00 (Włodarzewska)
 • za dodatkową opłatą opieka popołudniowa (świetlica) do 14:30/ 16:30/ 17:00
 • koszt 1050 zł miesięcznie

KROK 3
TUS – ZERÓWKA

 • codzienna terapia w grupach maks. 5-6 osobowych w wymiarze min. 4h dziennie,
 • logopedia indywidualna i w diadach komunikacyjnych w wymiarze 2 zajęć / tydzień
 • fizjoterapia z elementami SI w wymiarze 2-3 zajęć / tydzień
 • zajęcia z psychologiem indywidualnie i w diadach poznawczych w wymiarze 2-3 zajęć / tydzień
 • realizacja podstawy programowej MEN na bazie podręcznika z rocznym przygotowaniem przedszkolnym
 • trampolina do integracji, trening umiejętności społecznych (TUS) w sytuacjach życiowych
 • terapia w godzinach 8:00-14:30 (Działdowska), 12:00-17:00 (Solipska)
 • koszt od 1350 zł miesięcznie

KROK 4

Po uzyskaniu gotowości proponujemy naszym Kajtkom kolejny etap edukacji w przedszkolach integracyjnych, szkołach z klasami integracyjnymi, szkołach specjalnych na terenie Warszawy.

Liczba zajęć indywidualnych oraz w diadach każdorazowo dopasowana jest do aktualnych potrzeb danego podopiecznego i modyfikowana wraz z nabywaniem przez niego umiejętności i osiągania indywidualnych celów terapeutycznych.