Zapisy do Przedszkolatel. 501 042 239

O Nas

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Małe Kajtki

powstał z myślą o terapii i wspieraniu dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jesteśmy ośrodkiem terapeutycznym oferującym terapię grupową i indywidualną dostosowaną do potrzeb dziecka. Nasz zespół tworzą wykwalifikowani specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, logopedii oraz psychiatrii, posiadający duże doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem.

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Małe Kajtki stanowi kontynuację opieki oferowanej przez Centrum Medyczne Kajtek – od kompleksowej diagnozy przez terapię przygotowującą do przedszkola dla dzieci od 2,5 – 8 roku życia.

W stałej współpracy ośrodków oferujemy kompleksową, codzienną terapię dziecka w przedszkolu. Uwzględniając indywidualne potrzeby każdego przedszkolaka oferujemy Państwu (pakiet pomostowy) przygotowanie dziecka do szkoły oraz szkoły integracyjnej (dla dzieci od 6 roku życia).

Dążymy do harmonijnego rozwoju dziecka, poprzez pracę nad umiejętnościami i kompetencjami w każdej ze sfer rozwojowych.  W codziennej pracy w naszej placówce dbamy o zbudowanie więzi z dzieckiem, dającej mu poczucie bezpieczeństwa, które jest podstawowym gruntem do stawiania przez nie kolejnych kroków edukacyjnych.

Przestrzeń do nauki i zabawy organizujemy tak, aby sprzyjała koncentracji i dobremu samopoczuciu dziecka.  Zabawy ruchowe realizujemy na świeżym powietrzu podczas spacerów, na placach zabaw i pobliskich parkach.

Nasze przedszkola wyposażone są w Sale do fizjoterapii i integracji sensorycznej. W skład wyposażenia każdej Sali wchodzi podwiesie terapeutyczne oraz szereg sprzętów do rehabilitacji (huśtawki, klocki piankowe, drabinki, lustra, ciężarki) przy użyciu których podnosimy sprawność ruchową naszych Podopiecznych. Wszyscy zatrudnieni w naszych przedszkolach fizjoterapeuci są również terapeutami integracji sensorycznej.

NASZA MISJA

to codzienna terapia psychologiczno-pedagogiczna nastawiona na rozwój komunikacji, mowy, umiejętności zabawy, naśladowania, samodzielności, rozwijania umiejętności społecznych i nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

Wspieramy Rodziców naszych Podopiecznych organizując w każdym miesiącu warsztaty, podczas których omawiamy najnowsze artykuły i badania na temat terapii autyzmu, jak również codzienne trudności, szukając wspólnie ich rozwiązania.

Oferujemy Państwu trzy lokalizacje naszych przedszkoli:

  • Warszawa, ul. Działdowska 12, Wola
  • Warszawa, ul. Solipska 8 A, Stare Włochy
  • Warszawa, ul. Włodarzewska 65 D, Ochota

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programów terapeutyczno-przedszkolnych.

Zarząd

dr n. med. Anna Dunajska

Dyrektor zarządzający, superwizor merytoryczny

Psychiatra specjalizujący się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń neurorozwojowych, w tym autyzmu i zespołu Aspergera. Studiowała i specjalizowała się w Łodzi i Warszawie. Odbyła liczne staże w kraju i za granicą, w tym w Mind Institute , San Diego, w Kalifornii. Na stałe współpracuje z wybitnymi specjalistami w zakresie genetyki klinicznej, neurologii dziecięcej, logopedii, gastroenterologii i pediatrii metabolicznej, prowadząc diagnostykę przyczyn i skutków zaburzeń rozwoju psychoruchowego u dzieci, także najmłodszych.

mgr Małgorzata Chmielewska

Psycholog, pedagog, superwizor, terapeuta, konsultant i szkoleniowiec

Superwizorka Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Małe Kajtki. Superwizorka i dyrektor merytoryczny MC PROGRAM – Przedszkole GUCIO w Płocku. Autorka MC PROGRAM (programu terapeutyczno – przedszkolnego dla dzieci z autyzmem), założycielka Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, współtwórczyni idei kompleksowej terapii dzieci z autyzmem SOTIS. Jestem psychologiem i pedagogiem specjalizującym się w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju, w tym szczególnie z autyzmem i zespołem Aspergera, a także dzieci z opóźnieniem rozwoju mowy, dzieci z zaburzeniami zachowania, dzieci wycofanych społecznie i nieśmiałych.

mgr Marta Malinowska

Dyrektor Przedszkola w placówce przy ul. Włodarzewskiej, koordynator ds. terapii przy ulicy Solipskiej, pedagog, terapeuta, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, terapii pedagogicznej i edukacji włączającej. Ukonczyłam studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam pracując w ośrodkach przedszkolnych – terapeutycznych dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych. W 2015 roku dołączyłam do zespołu Punktu Przedszkolnego „Małe Kajtki”. Pełniłam rolę terapeuty grupowego i indywidualnego. Aktualnie w placówce przy ulicy Włodarzewskiej pełnie funkcje Dyrektora Przedszkola. Dbam o organizacje pracy placówki, zespołu oraz sprawuję piecze nad poprawnością merytoryczną prowadzonej terapii.

mgr Anna Stencel

Dyrektor Przedszkola w placówce przy ul. Działdowskiej, kierownik ds. merytorycznych, pedagog specjalny, logopeda.

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Pedagog specjalny, logopeda. Wiele lat współpracowałam z Centrum Terapii Sotis, gdzie pełniłam funkcję Trapeuty zajęciowego, Trapeuty prowadzącego oraz Kerownika merytorycznego. Z dziećmi ze spektrum autyzmu pracuję od 2006 roku stale pogłębiając swoją wiedzę z zakresu różnych metod i podejść terapeutycznych.

Ola Harasz

Dyrektor Przedszkola w placówce przy ul. Solipskiej