Zapisy do Przedszkolatel. 501 042 239

O Nas

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Małe Kajtki

powstał z myślą o terapii i wspieraniu dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jesteśmy ośrodkiem terapeutycznym oferującym terapię grupową i indywidualną dostosowaną do potrzeb dziecka. Nasz zespół tworzą wykwalifikowani specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, logopedii oraz psychiatrii, posiadający duże doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem.

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Małe Kajtki stanowi kontynuację opieki oferowanej przez Centrum Medyczne Kajtek – od kompleksowej diagnozy przez terapię przygotowującą do przedszkola dla dzieci od 2,5 – 8 roku życia.

W stałej współpracy ośrodków oferujemy kompleksową, codzienną terapię dziecka w przedszkolu. Uwzględniając indywidualne potrzeby każdego przedszkolaka oferujemy Państwu (pakiet pomostowy) przygotowanie dziecka do szkoły oraz szkoły integracyjnej (dla dzieci od 6 roku życia).

Dążymy do harmonijnego rozwoju dziecka, poprzez pracę nad umiejętnościami i kompetencjami w każdej ze sfer rozwojowych.  W codziennej pracy w naszej placówce dbamy o zbudowanie więzi z dzieckiem, dającej mu poczucie bezpieczeństwa, które jest podstawowym gruntem do stawiania przez nie kolejnych kroków edukacyjnych.

Przestrzeń do nauki i zabawy organizujemy tak, aby sprzyjała koncentracji i dobremu samopoczuciu dziecka.  Zabawy ruchowe realizujemy na świeżym powietrzu podczas spacerów, na placach zabaw i pobliskich parkach.

Nasze przedszkola wyposażone są w Sale do fizjoterapii i integracji sensorycznej. W skład wyposażenia każdej Sali wchodzi podwiesie terapeutyczne oraz szereg sprzętów do rehabilitacji (huśtawki, klocki piankowe, drabinki, lustra, ciężarki) przy użyciu których podnosimy sprawność ruchową naszych Podopiecznych. Wszyscy zatrudnieni w naszych przedszkolach fizjoterapeuci są również terapeutami integracji sensorycznej.

NASZA MISJA

to codzienna terapia psychologiczno-pedagogiczna nastawiona na rozwój komunikacji, mowy, umiejętności zabawy, naśladowania, samodzielności, rozwijania umiejętności społecznych i nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

Wspieramy Rodziców naszych Podopiecznych organizując w każdym miesiącu warsztaty, podczas których omawiamy najnowsze artykuły i badania na temat terapii autyzmu, jak również codzienne trudności, szukając wspólnie ich rozwiązania.

Oferujemy Państwu trzy lokalizacje naszych przedszkoli:

  • Warszawa, ul. Działdowska 12, Wola
  • Warszawa, ul. Solipska 8 A, Stare Włochy
  • Warszawa, ul. Włodarzewska 65 D, Ochota

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programów terapeutyczno-przedszkolnych.

Zarząd

dr n. med. Anna Dunajska

Dyrektor zarządzający, superwizor merytoryczny

Psychiatra specjalizujący się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń neurorozwojowych, w tym autyzmu i zespołu Aspergera. Studiowała i specjalizowała się w Łodzi i Warszawie. Odbyła liczne staże w kraju i za granicą, w tym w Mind Institute , San Diego, w Kalifornii. Na stałe współpracuje z wybitnymi specjalistami w zakresie genetyki klinicznej, neurologii dziecięcej, logopedii, gastroenterologii i pediatrii metabolicznej, prowadząc diagnostykę przyczyn i skutków zaburzeń rozwoju psychoruchowego u dzieci, także najmłodszych.

mgr Małgorzata Chmielewska

Psycholog, pedagog, superwizor, terapeuta, konsultant i szkoleniowiec

Superwizorka Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Małe Kajtki. Superwizorka i dyrektor merytoryczny MC PROGRAM – Przedszkole GUCIO w Płocku. Autorka MC PROGRAM (programu terapeutyczno – przedszkolnego dla dzieci z autyzmem), założycielka Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, współtwórczyni idei kompleksowej terapii dzieci z autyzmem SOTIS. Jestem psychologiem i pedagogiem specjalizującym się w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju, w tym szczególnie z autyzmem i zespołem Aspergera, a także dzieci z opóźnieniem rozwoju mowy, dzieci z zaburzeniami zachowania, dzieci wycofanych społecznie i nieśmiałych.

mgr Bernadeta Tkaczyńska

Dyrektor przedszkola przy ul. Włodarzewskiej 65AD

mgr Anna Stencel

Dyrektor przedszkola przy ul. Działdowskiej, kierownik ds. merytorycznych, pedagog specjalny, logopeda.

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Pedagog specjalny, logopeda. Wiele lat współpracowałam z Centrum Terapii Sotis, gdzie pełniłam funkcję Terapeuty zajęciowego, Terapeuty prowadzącego oraz Kierownika merytorycznego. Z dziećmi ze spektrum autyzmu pracuję od 2006 roku stale pogłębiając swoją wiedzę z zakresu różnych metod i podejść terapeutycznych.

mgr Katarzyna Szafrańska

Dyrektor przedszkola przy ul. Solipskiej 8A, pedagog, pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta ręki, nauczyciel kontraktowy, trener sensoplastyki 1st.

Absolwentka ASP im. M. Grzegorzewskiej oraz Wszechnicy Polskiej. Pedagog, pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta ręki, nauczyciel kontraktowy, trener sensoplastyki 1st, współtwórca kreatywnego centrum rozwoju dla dzieci „Centrum Kreatorek” w Pruszkowie oraz założycielka fanpage „Rączki małe dwie” z pomysłami na wczesne wspomaganie rozwoju.

Joanna Sas

Dyrektor ds. administracyjnych przedszkoli Małe Kajtki, Specjalista ds. Rekrutacji i Promocji