My dla Mamy

my dla mamy logo3

Czas trwania programu: Rekrutacja trwa

PROGRAM INTENSYWNEJ, DARMOWEJ TERAPII
PRZYGOTOWUJĄCEJ DO PRZEDSZKOLA

Fundacja Rozwoju Pomocy Dzieciom KAJTEK we współpracy z Terapeutycznym Punktem Przedszkolnym MAŁE KAJTKI oferują wsparcie dla mam samotnie wychowujących dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niepełnosprawności sprzężonej, autyzmu lub zespołu Aspergera w postaci DARMOWEGO PROGRAMU TERAPEUTYCZNO-PRZEDSZKOLNEGO

Uczestnictwo w programie jest BEZPŁATNE

Informacje i zapisy tel.: 514 984 332,
mail: rejestracja@kajtek-wawa.pl

 

PROGRAM: MY DLA MAMY

PROGRAM INTENSYWNEJ,
DARMOWEJ TERAPII PRZYGOTOWUJĄCEJ DO PRZEDSZKOLA

  1. Intensywna terapia logopedyczna, ukierunkowana na budzenie intencji komunikacyjnej, budowanie komunikacji naprzemiennej, pracę nad komunikacją werbalną i niewerbalną.
  2. Intensywna terapia indywidualna, ukierunkowana na nabywanie podstawowych umiejętności relacyjnych, podstawy pracy z planem dnia, naukę pracy stolikowej i nabywanie motywacji do pracy w grupie.
  3. Grupa skutecznych interakcji z elementami Treningu Umiejętności Społecznych.
  4. Psychoedukacja dla rodziców.

 

ORGANIZATOR: Fundacja Rozwoju Pomocy Dzieciom KAJTEK,  we współpracy z Terapeutycznym Punktem Przedszkolnym MAŁE KAJTKI

GDZIE: Terapeutyczne Punkty Przedszkolne MAŁE KAJTKI, Warszawa: ul. Działdowska 12 (Centrum),ul. Włodarzewska 65D (Ochota),ul. Solipska 8A (Włochy)

KOSZT: Nieodpłatnie

JAK DŁUGO: 2 miesiące, z możliwością późniejszej kontynuacji w programie intensywnej terapii przedszkolnej.

DLA KOGO: Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niepełnosprawności sprzężonej, autyzmu lub zespołu Aspergera, nieuczęszczające do innego przedszkola

WIEK: 2 lata i 6 miesięcy – 6 lat

REKRUTACJA: Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: rejestracja@kajtek-wawa.pl lub telefonicznie 514 984 332. W zgłoszeniu proszę podać: Imię i nazwisko dziecka, wiek, skan orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, adres email i nr telefonu do mamy.

KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO PROGRAMU ZOSTANĄ POINFORMOWANI DROGĄ TELEFONICZNĄ LUB MAILOWĄ. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ I POPRAWNOŚĆ ZGŁOSZEŃ