Kadra

Nasz zespół tworzą wykwalifikowani specjaliści z zakresu:
psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, logopedii oraz psychiatrii,
posiadający duże doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem.